วิธีเปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 2

 


     เมื่อตัวละครของเพื่อน ๆ ถึงเลเวล 150 แล้ว เพื่อน ๆ สามารถทำเควสเปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 2 ได้โดยง่าย ๆ เพียงแค่ท่านจะต้องทำภารกิจเนื้อเรื่องหลัก และ รองตั้งแต่ระดับเลเวล
1 ถึง 150 ให้ครบถ้วนเพียงเท่านี้ ก็เตรียมตัวเข้ารับบททดสอบของเหล่า NPC ผู้ทรงเกียรติได้โดยทันที แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ ทางทีมงานจะขออนุญาตแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของ
วิธีเปลี่ยนอาชีพ Class 2 ให้เพื่อน ๆ ได้ทราบกันโดยครบถ้วน ว่าแต่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น เราไปอ่านกันเลยดีกว่าจ้า
 


 

| เงื่อนไขเบื้องต้น
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ตัวละครเลเวล 150 ขึ้นไป

สำเร็จเนื้อเรื่องหลัก "เบาะแสของเผ่าลูล่า 2"

สำเร็จภารกิจเควสสำรองทั้งหมดมาแล้ว

 

 

| บททดสอบการเปลี่ยนอาชีพ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1. เมื่อตัวละครของเราสำเร็จภารกิจ เควสหลัก และ เควสรองในระดับต่ำกว่า 150 ทั้งหมดแล้วหน้าต่างของเควสภายในตัวละครของเรา
    จะปรากฏเควสรอง [2 ภารกิจ] ขึ้นมา ตรงจุดนี้ ให้เราโฟกัสที่เควสรองก่อนเป็นอันดับแรก หากเราต้องการเข้ารับบททดสอบโปรดคลิก
    ที่ปุ่ม “ติดตามเควส” (ถ้าหากตัวละครไม่เดินให้อัตโนมัติโปรดคลิกที่ข้อความสีเขียว Taylor)


     


2. เมื่อเราเดินทางมาถึง Elim ให้ทำการสนทนากับ NPC : Taylor จากนั้นจะเกิดบทสนทนาบางอย่างที่ไม่สามารถช่วยเหลือคุณเปลี่ยนอาชีพ
    ได้ในตอนนี้ แต่เขาจะแนะนำให้คุณไปหาองค์ราชินีเพื่อทำการแนะนำให้แก่คุณโดยตรง

     

3. เดินทางไปหาองค์ราชินี Noble Madam และทำการสนทนากับเจ้าตัว โดยที่จะเกิดปัญหาขึ้นระหว่างเราและผู้รับใช้องค์ราชินี ผู้รับใช้ของ
    องค์ราชินีอยากจะให้คุณช่วยเหลืออะไรให้แก่เขาสักหน่อยเพื่อเข้าพบองค์ราชินีได้โดยตรง เพราะว่าตอนนี้องค์ราชินีนั้นอารมณ์ไม่ดีเพียง
    เพราะอัญมณีในมงกุฏนั้นเกิดความเสียหาย ผู้รับใช้เลยอยากให้คุณช่วยซ่อมแซมให้เธอ

     

4. หลังจากที่ซ่อมอัญมณีในมงกุฏให้แก่ผู้รับใช้แล้ว เขาจะให้เราได้สนทนากับองค์ราชินีโดยตรง จากนั้นองค์ราชินีจะให้ความช่วยเหลือเรา
    ในการเปลี่ยนอาชีพขั้นที่ 2 ซึ่งตอนนี้เราจะต้องนดจดหมายแนะนำไปยังเมือง Servis โดยตรง


     

5. เดินทางไปหา NPC : Sabin เพื่อให้เธออนุมัติเราเข้าหมู่บ้าน Servis เพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งภายในตัวเรา

     

6. เดินทางกลับไปสนทนากับ NPC : Taylor เพื่อเริ่มต้นบททดสอบการเปลี่ยนคลาส!!

     

7. ในบดทดสอบแรกให้เราไปยังต้นนำของ Glasis River เพื่อสนทนากับทหารคนแรกผู้รับบดทอสอบนามว่า Carpio เมื่อสนทนาเสร็จเราจะต้อง
    รีบกำจัดมอนสเตอร์ Lv151 Grunt Peter Mile [ไม้] ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

     

8. เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ Grunt Peter Mile เสร็จแล้วให้เราไปพบ NPC : Robinson เพื่อรับบททดสอบที่ 2 เมื่อรับภารกิจมาแล้วให้เรารีบกำจัดมอนสเตอร์ Lv 151 ที่ชื่อว่า Crescent Wolfman

     

9. ต่อจากนั้นให้รีบไปหา NPC : Jeff สำหรับบททดสอบที่ 3 เขาจะให้เรากำจัด Egypt Half

     


10. เดินทางมาสนทนากับ Morgan เพื่อรับบดทดสอบที่ 4 จากนั้นให้รีบกำจัด [Weird] Cankura ธาตุดินให้เรียบร้อย

     

11. ใกล้ ๆ กับ Morgan จะมี NPC ที่เป็นผู้ให้บททดสอบแก่เรานั่นคือ NPC : Chavez ทำการสนทนากับเขา 1 ครั้ง เพื่อกำจัดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า [Strange] Cankura ธาตุดิน ให้สำเร็จ

     

12. เดินทางไปยัง East Sealed Island เพื่อรับบดทอสอบที่ 6 กับ NPC : Quy เมื่อสนทนาเสร็จแล้วให้เรากำจัดมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งอย่าง Simple Cankura ให้สิ้นซาก เพื่อไปยังบททดสอบต่อไปของบทที่ 7

     

13. เดินทางต่อไปที่ West Sealed Island เพื่อสนทนากับ NPC : Fuhrman จากนั้นให้เรากำจัดมอนสเตอร์จากฑูติสวรรค์ที่ชื่อว่า “Angel hand”

     

14. สำหรับบททดสอบที่ 8 ให้คุยกับ NPC : Morris จากนั้นเขาจะให้เรากำจัด Three small furnace

     

15. กลับมายังเมือง Elim ให้รีบตรงไปหา NPC : Taylor และสนทนากับเขา เขาจะบอกกล่าวกับเราว่า ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณผ่านบททดสอบทั้งหมดที่เขาจัดไว้ให้

     

16. เมื่อสนทนากับเขาอีกครั้งระบบของเกมจะแสดงหน้าต่างที่จะให้ผู้เล่นเลือก Class 2 แล้ว หากต้องการเปลี่ยนสายไหนโปรดคลิกที่ปุ่ม [เปลี่ยน] ในสายนั้น ๆ
      (โปรดระวัง : หากเปลี่ยนอาชีพแล้วจะไม่สามารถกลับมาเปลี่ยนเป็นอีกสายได้)

     


17. จากนั้นให้เราไปยังเส้นทางที่เราเลือกเพื่อคุยกับ NPC 2nd Job Instructor หรือปรามาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของเรานั่นเอง เมื่อไปถึงแล้วให้สนทนากับเจ้าตัว และเขาจะทดสอบ
      เราว่าเรามีความมุ่งมั่นมากพอหรือไม่สำหรับการรวบรวมวัตถุดิบบางอย่างมาให้เขา ซึ่งวัตถุดิบแต่ละสายอาชีพนั้นจะใช้ไอเทมที่แตกต่างกันออกไป ตามตาราง ดังต่อไปนี้


 

| วัตถุดิบสำหรับเปลี่ยนอาชีพ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 


ไอคอน
 
ชื่อไอเทม รายละเอียด
Berserker breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Warrior ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Berserker
Berserker breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Warrior ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Berserker
Swordmaster  breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Warrior ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Swordmaster
Swordmaster  breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Warrior ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Swordmaster
Defender breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Knight ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Defender
Defender breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Knight ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Defender
Renegade breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Knight ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Renegade
Renegade breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Knight ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Renegade
Ice Wizard breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Magician ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Ice Wizard
Ice Wizard breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Magician ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Ice Wizard
Fire Wizard breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Magician ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Fire Wizard
Fire Wizard breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Magician ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Fire Wizard
Templar breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Priest ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Templar
Templar breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Priest ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Templar
Apostle breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Priest ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Apostle
Apostle breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Priest ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Apostle
Assassin breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Clown ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Aassassin
Assassin breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Clown ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Aassassin
Gambler breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Clown ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Gambler
Gambler breathing วัตถุดิบหรือสัญลักษณ์แห่งความมุ่นมั่นสำหรับ
Clown ที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็น Gambler

 

[•] วัตถุดิบเหล่านี้สุ่มดรอปจาก Easdelron Dungeon [Lv 150 – Lv 160]

[•] วัตถุดิบสามารถนำขายทอดตลาดหรือแลกเปลี่ยนให้ระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองได้


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


18. หลังจากที่รวบรวมวัตถุดิบเสร็จแล้วให้ไปคุยกับ 2nd Job Instructor และเขาจะให้บททดสอบสุดท้ายแก่คุณในการกำจัดมอนสเตอร์ที่มีชื่อเดียวกับคลาสที่คุณต้องการ
      เปลี่ยน และกลับมาอย่างปลอดภัย โดยมอนสเตอร์บททดสอบของแต่ละอาชีพจะมีหน้าตาอย่างไรนั้น สามารถดูรายละเอียดพร้อมรูปภาพได้ที่ตารางด้านล่าง


| ศัตรูฉกาจของแต่ละอาชีพ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 Swordmaster's Enemy


Berserker's Enemy


Defender's Enemy


Renegade's Enemy


Fire Wizard's Enemy


Ice Wizard's Enemy


Apostle's Enemy


Templar's Enemy


Gambler's Enemy


Assassin's Enemy

 

[คำเตือน!]

1. หากโจมตีศัตรูเหล่านี้เข้าเพียง 1 Damage แสดงว่าค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคุณไม่เพียงพอต่อกรกับพวกมัน

2. แผนที่นี้สามารถให้เพื่อน ๆ ภายในทีมหรือคนที่รู้จกัภายในเกม สามารถเข้ามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. หลังจากกำจัดมอนสเตอร์ตัวฉกาจเสร็จแล้วให้รีบกลับไปสนทนากับปรามาจารย์ที่ตัวละครรับเควสมาก่อนหน้านั้น ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น
      ในการเปลี่ยน Class 2 และ Avatar ประจำตัวละครของเราก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน